Velden zijn niet correct ingevuld
MBTI

De 16 MBTI Types

De verschillen in gedragingen van mensen zijn het resultaat van het gebruik van vier mentale functies. De vier mentale functies zijn:

  • Omgeving: hoe je de gericht bent op de omgeving
  • Waarneming:de wijze hoe je waarneemt
  • Beslissen: de wijze waarop je beslissingen maakt
  • Werken: de wijze waarop je werkt en anticipeert op de wereld om je heen

Ieder mens heeft een voorkeur, waar zijn karakter meer naartoe neigt. Er zijn in totaal 16 mogelijke combinaties op basis van de onderstaande contraditcties die vervolgens uw MBTI Type vormen.

Meer informatie aanvragen


Extroverte mensen halen energie andere mensen, de wereld om hun heen.

Introverte mensen halen energie uit een eigen innerlijke wereld van ideeën, emoties en indrukken

Gewaarworders zijn meer geneigd aandacht te besteden aan feiten en details.

Neemt informatie op via een soort ‘6e zintuig’ en merkt op 'wat zou kunnen zijn'.

Denkers geven de voorkeur aan het ordenen en structureren van informatie om op een logische en objectieve wijze te beslissen.

Voelende mensen geven de voorkeur aan het maken van keuzes op basis van persoonlijke waarden.

Oordelende mensen houden van structuur en organisatie en handelen voornamelijk probleemoplossend.

Deze mensen geven de voorkeur aan spontaniteit en flexibiliteit in hun leven en hebben een groot aanpassingsvermogen.


De 16 mogelijke combinaties schetsen uw MBTI Type

Door het invullen van de MBTI vragenlijst ontstaat er op basis van uw voorkeuren een combinatie van vier letters die uw persoonlijkheidstype beschrijft. Er worden 16 verschillende MBTI persoonlijkheidstypen erkend en omschreven.

ISTJ

ISTJ’s gaan uiterst grondig te werk en zijn verantwoordelijk en betrouwbaar. Ze willen problemen graag oplossen en voortgang monitoren op basis van feiten. Ze worden getypeerd als rustig en serieus en rustig. Gewoonlijk geïnteresseerd in de ondersteuning en het uitdragen van tradities en de gevestigde orde. ISJT’s zijn goed georganiseerd en werken hard met een goed ontwikkeld concentratievermogen. Zij werken standvastig aan vooraf vastgestelde doelen. Het doel wat ze voor ogen hebben, kunnen ze door hun rechtlijnigheid en wilskracht ook bereiken.

ISTP

ISTP’s zijn gereserveerd, realistisch, recht door zee en logisch. Ze zijn spraakzaam over onderwerpen waarvan zij veel afweten. Observeren rustig en geïnteresseerd met een onbevooroordeelde nieuwsgierigheid. Ze regelen hun zaken met voortvarendheid en verstand en passen zich aan aan de omstandigheden. Ze weten wat er in hun omgeving gaande is en kunnen snel reageren op de feiten. Wel wordt het nemen beslissingen vooruit geschoven, omdat zij eerst willen beoordelen en analyseren. Ze vinden het niet prettig ergens op vastgepind te worden en raken gefrustreerd als ze moeten werken binnen strakke structuren en schema’s. Ze kunnen goed anticiperen op in bepaalde omstandigheden directe, praktische behoeftes en komen dan met een logisch plan om in die behoefte te voorzien. Ze benaderen zaken volgens een oorzaak- gevolg principe. Ze zijn op hun best in situaties die directe aandacht vereisen.

ISFJ

ISFJ’s zijn sympathiek, trouw, loyaal en consciëntieus. ISFJ’s werken het prettigst in situaties waarin de regels duidelijk zijn en waar tradities in ere worden gehouden. Ze werken grondig, nauwkeurig en accuraat. Hun interesses liggen meestal niet op technisch vlak. Ze willen het liefst praktische hulp en diensten bieden aan andere mensen en aan de organisatie waar ze voor werken. Ze zijn op hun best als ze stilletjes hulp bieden en ervoor zorgen dat alles goed geregeld is. Ze zijn stabiel, medelevend en hebben aandacht voor de gevoelens van anderen. Ook verlenen ze voorrang  aan de behoeften van anderen, gaan confrontaties liever uit de weg en cijferen zichzelf weg, helemaal als het op familie aankomt. Ze verlangen naar structuur en orde. Ze gedragen zich rustig ernstig en plichtsgetrouw, attent en verantwoordelijk.

ISFP

Het persoonlijkheidstype ISFP is te omschrijven als rustig, serieus, gevoelig en aardig.  Deze typen houden niet van conflicten en zullen er dan ook niet snel zelf één veroorzaken. Ze zijn loyaal en trouw en totaal niet geïnteresseerd in het leiden, beïnvloeden of controleren van anderen. Ze zijn bescheiden over hun kwaliteiten, zij beschouwen dit als normaal. Ze zijn flexibel en open-minded met een groot aanpassingsvermogen, maar wanneer zaken die hen aan het hart gaan in het geding komen stoppen ze met aanpassen. Waarschijnlijk origineel en creatief. Genieten van het nu. Ze werken graag in een omgeving met collega’s die begaan zijn met elkaar en elkaar steunen. Concurrentie kunnen ze vermijden.

INFJ

INFJ’s zijn van nature rustig, krachtig, origineel en gevoelig. Gedreven en met doorzettingsvermogen. Uitzonderlijk intuïtief in de omgang met mensen en bezorgd om hun gevoelens. Ze hebben sterk ontwikkelde normen en waarden, ze wijken niet af van hun principes. Wanneer deze worden bedreigd, zijn ze hardnekkig en volhardend. Gewoonlijk zijn ze individualistisch, eerder dan leidend of volgend. Ze werken vaak graag voor organisaties met een humanitair doel en hechten waarde aan integriteit. Ze halen voldoening uit het ontwikkelen van innovatieve programma’s of diensten en bij te dragen aan de geestelijke behoeften van mensen. Ze tonen medelijden en medeleven met anderen maar zij delen hun innerlijke intuïties alleen met diegenen die hun vertrouwen hebben. Wanneer zij hun innerlijke kennis willen delen doen ze dat vaak metaforisch en complex. Ze hebben een heldere kijk op hoe men het beste een gemeenschappelijk doel kan bereiken.

INFP

Rustig, reflectief en idealistisch zijn kenmerkende eigenschappen van een INFP’er. Ze leiden hun leven met sterk ontwikkelde normen en waarden. Principes als eer, schoonheid, moraliteit en deugdzaamheid komen vóór logica. Ze vinden het prettig werk te doen dat betekenis heeft en samen te werken met mensen die hun normen en waarden delen. Ze passen zich snel aan en zijn 'relaxed' totdat een gekoesterde waarde wordt bedreigd. Het zijn snelle denkers en ze zien vaak mogelijkheden. Het geeft hen voldoening anderen te ontwikkelen en te helpen. Ze zijn individualistisch en origineel uiten hun creativiteit via schrijven en beeldende kunst. INFP persoonlijkheden zijn echte idealisten, zijn altijd zelfs in slechtste mensen en gebeurtenissen gaan ze op zoek naar de positieve punten. Alhoewel ze als kalm en terughoudend kunnen zijn, hebben ze een innerlijke vlam en passie die niet te doven is.

INTJ

Een INTJ staat te boek als onafhankelijk, origineel, analytisch en vastbesloten. Zij hebben een uitzonderlijk vermogen om theorieën te vertalen in actieplannen. INTJ types willen intellectueel uitgedaagd worden en werken graag in een besluitvaardige en doelgerichte omgeving. Ze waarderen kennis, deskundigheid en structuur in hoge mate. Het zijn strategen die met ideeën komen en zullen inzichten van anderen snel begrijpen. Het gaat hen niet alleen om het begrijpen, zij kijken ook naar hoe ze inzichten en ideeën kunnen toepassen. Ze leggen de lat hoog voor zichzelf, maar ook naar andere toe. Ze zijn gedreven om betekenis te geven aan hun sterk ontwikkelde lange-termijn-visies. Natuurlijke leiders maar volgen als zij vertrouwen hebben in al aanwezige leiders. Ze hebben een sterke intuïtie en zijn vaak overtuigd van hun gelijk. Doordat ze op zichzelf en teruggetrokken zijn worden ze soms niet begrepen door anderen, omdat ze hun gedachtes niet uitdrukken.    

INTP

De INTP leeft in een wereld die gebaseerd is op theorieën en logische verklaringen. Ze kunnen moeilijke vraagstukken goed analyseren, zien snel patronen en bekijken graag hoe ze processen kunnen verbeteren. Ze zijn logisch, origineel en creatieve denkers. Veel wetenschappelijke doorbraken in de wereld zijn gedaan door de INTP’ers. Ze zijn uitzonderlijk bedreven en gedreven om theorieën om te zetten in duidelijk begrijpelijke taal. Ze leven voornamelijk in hun eigen geest en kunnen dromerig overkomen op anderen. Rustig en gereserveerd, moeilijk om goed te leren kennen. Individualistisch, hebben geen interesse in het leiden of volgen van anderen. Waarderen kennis, kunde en logica in hoge mate. Ze hebben een hekel aan routine en zijn flexibel en tolerant in de meeste situaties, maar de INTP is minder bewust van zijn omgeving wanneer deze op gevoel anticipeert.

ESTP

Aardig, attent en uitzonderlijk loyaal naar gelijken. Ze hebben moeite met wetten en regels die hen in de weg staan om iets voor elkaar te krijgen. Het zijn ware doeners met het vizier op snelle resultaten. Ze zijn goed in het blussen van brandjes en komen het beste tot hun recht tussen actieve en taakgerichte mensen. Ze prefereren een directe aanpak, ze benaderen problemen vanuit een praktisch oogpunt en lossen deze ad hoc op. ESTP’s plukken de dag en zijn bereid risico’s te nemen in een snelle levensstijl. Ongeduldig wanneer hen iets te lang wordt uitgelegd. Kunnen zeer goed met mensen omgaan en hebben impact op hun directe omgeving.

ESTJ

Praktisch, traditioneel en georganiseerd dat is de ESTJ. Ze zijn niet geïnteresseerd in theorieën of abstractie tenzij ze er het praktische nut van inzien. Fieten en concrete behoeften daar kan de ESTJ wat mee. Het zijn loyale en harde werkers, die ervoor zorgen dat alles soepel en systematisch wordt uitgevoerd. Ze zijn goed in het organiseren en runnen van activiteiten. Ze waarderen competentie en efficiency, en graag snel resultaat zien voor hun inspanningen. Ze hebben het graag voor het zeggen. Omdat ze hebben veel gewicht in hun eigen overtuigingen, is het belangrijk dat ze zich herinneren om de waarde van andermans inbreng en mening. Het zijn meestal model-burgers die veiligheid en een vredig bestaan waarderen. Ze komen het beste tot hun recht in een stabiele omgeving met duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden. De ESTJ geniet van de interactie met mensen, en houdt ervan om plezier te hebben. Ze kunnen erg  uitgelaten zijn en plezier beleven aan sociale activiteiten, met name binnen het gezin, de gemeenschap, of op het werk.
 

ESFP

Gericht op mensen en houden van plezier maken. Zij maken het leven leuk voor anderen en lijken vaak te voelen wat er mis is met iemand voordat anderen hier aandacht voor hebben. Omdat ze beslissingen nemen door gebruik te maken van hun persoonlijke waarden, ze zijn meestal zeer sympathiek en betrokken andermans welzijn.  Goed ontwikkeld gezond verstand en praktische vaardigheden. ESFP-types creëren graag een goede teamspirit en maken werken leuk. Ze zijn vaak aangetrokken tot een carrière waarbij hun natuurlijke extraverte houding en aandacht voor anderen van pas komt, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of het onderwijs. Ze zijn meestal vrij gul en warm. Ze is misschien niet altijd de beste advies-gevers in de wereld, omdat ze niet houden theorieën, onpersoonlijke analyses en toekomstige planning, maar ze zijn geweldig voor het geven van praktische zorg. Ze halen meer voldoening uit onmiddellijke sensatie en bevrediging dan uit lange termijn taken en verplichtingen. Ze houden van mensen en nieuwe ervaringen. Ze zijn levendig en leuk en staan graag in  het middelpunt van de belangstelling. Ze leven in het hier-en-nu, en geniet van spanning en drama in hun leven. Ze zijn flexibel, oprecht geïnteresseerd in mensen, en meestal goedhartig met een groot aanpassingsvermogen.

ESFJ

Een ESFJ is goedhartig, populair en gewetensvol. Ze zijn goed in het ‘lezen’ van mensen en kunnen zich inleven in hun standpunt. Hebben de neiging om de behoeftes van anderen boven die van zichzelf te plaatsen. De ESFJ neemt zijn verantwoordelijkheden zeer serieus, en is zeer betrouwbaar. Ze waarderen de veiligheid en stabiliteit, en hebben een sterke focus op de details van het leven. Hechten waarde aan tradities en veiligheid. Geïnteresseerd in het dienen van anderen. Hebben positieve bevestiging nodig om een goed gevoel over zichzelf te hebben. Goed ontwikkeld gevoel voor ruimte en functie. Alle ESFJs hebben een natuurlijke neiging om hun omgeving te controleren. Hun dominantie vraagt ​​om structuur en organisatie. ESFJ’s komen het beste tot hun recht in een omgeving met een familie-achtige sfeer, met vriendelijke mensen die om elkaar geven. Ze vinden het leuk nauw samen te werken met klanten en collega’s en de waarde van een product, dienst of project te communiceren. Ze zijn warm, vriendelijk, behulpzaam, tactvol en energiek. Ze voelen vaak aangetrokken tot functies in de kinderzorg, verpleging of het onderwijs.

ENFP

Enthousiast, idealistisch, vindingrijk en verbeeldingrijk. Ze zijn echt warm en geïnteresseerd in mensen, en hechten grote waarde aan persoonlijke relaties. Zij hebben uitstekende vaardigheden om met mensen om te gaan. Ze zijn snel met het aandragen van oplossingen en bereid om iedereen die een probleem heeft te helpen. Ze kunnen bijna alles wat hen interesseert. Ze leunen vaak op hun vaardigheid om te improviseren in plaats van alles goed voor te bereiden. Voor zaken die zij gedaan willen krijgen, vinden zij vaak overtuigende redenen. Ze zijn scherpzinnig en volhardend, spontaan en veelzijdig. Ze leiden hun leven in overeenstemming met hun innerlijke waarden en normen. Open-minded en flexibel, met een breed scala aan interesses en vaardigheden. De omgeving kan een ENFP zonder doel- of richtingloos vinden, maar eigenlijk zijn ze heel consistent en handelen altijd in overeenstemming met hun waarden. De ideale werkomgeving voor ENFP’s is een omgeving waarin creativiteit wordt gestimuleerd en beloond en teamwork belangrijk wordt gevonden. Ook vinden ze het prettig om met verschillende mensen samen te werken, met name om ze te ondersteunen en begeleiden bij hun ontwikkeling. 

ENFJ

ENFJ’s zijn populair, gevoelig en zijn van nature heel goed in de omgang met mensen. Naar buiten toe gericht, met oprechte belangstelling voor hoe anderen denken en voelen. Ze houden er gewoonlijk niet van om alleen te zijn. Zij zien alles vanuit een menselijk perspectief en houden niet van onpersoonlijke analyses. Uiterst effectief in het omgaan met persoonlijke onderwerpen en het leiden van groepsdiscussies. Geïnteresseerd in het dienen van anderen en stellen het belang van anderen vermoedelijk boven dat van zichzelf. ENFJ’s vinden het prettig anderen te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, timemanagement en het halen van deadlines. Ze begrijpen andere mensen en halen het beste in hen naar boven. Dit geeft hen voldoening. Ze vinden het moeilijk om alleen te zijn, dit kan zelfs donkere gedachten met zich meebrengen. De ENFJ kan zich heel eenzaam voelen, zelfs wanneer omringd door mensen. Dit gevoel van eenzaamheid kan worden verergerd door de neiging hun ware zelf niet onthullen. Ze komen het beste tot hun recht in een omgeving waar samenwerken en harmonie hoog in het vaandel staan, vooral bij het behalen van gezamenlijke doelen. Ze genieten in het middelpunt van de aandacht, en doet het erg goed in situaties waar ze kunnen inspireren en leiden, zoals onderwijs.

ENTP

Extraversie en intuïtie domineren in de persoonlijkheid. Ze nemen voortdurend hun omgeving op en zijn in staat om met immense diepgang intuïtief mensen en situaties te begrijpen. Ze zijn erg goed in dingen die hen interesseren. Hun scherpzinnige vermogen zorgt ervoor dat ze altijd mogelijkheden zien, hierdoor zijn ze vindingrijk bij het oplossen van problemen. ENTP’s staan bekend om hun honger naar nieuwe en complexe zaken. Zij zijn anderen vaak voor als het gaat vernieuwingen en weten hen de motiveren en enthousiasmeren. Ze vertrouwen meer op hun improvisatietalenten en op hun vermogen om als winnaar uit elke strijd te komen dan dat ze plannen en actiematig te werk gaan. Ze zijn enorm onafhankelijk en stellen veel prijs op aanpassingsvermogen en innovatie. Ze zijn rationeel en logisch in het trekken van conclusies. ENTP’s hebben een vreselijke hekel aan ongeïnspireerde routine en ze verzetten zich tegen hiërarchische bureaucratische structuren die nergens toe dienen. Ze moeten zich vrij kunnen bewegen en genieten van verbaal sparren met anderen.

ENTJ

Een ENTJ is assertief en openhartig, staan te boek als natuurlijke geboren leiders. Uitstekende vaardigheden om moeilijke organisatorische problemen te begrijpen en het bedenken en aandragen van degelijke oplossingen. Zij zien hier uitdaging in en willen degene zijn die verantwoordelijk is om de uitdaging te overwinnen. ENTJ’s zijn niet bang om moeilijke beslissingen te nemen om doelen te bereiken. Ze zijn intelligent en goed geïnformeerd, zijn gewoonlijk erg goed in spreken in het openbaar. Zij hechten belang aan kennis en kunde en kunnen gewoonlijk weinig geduld opbrengen voor inefficiëntie en ongeorganiseerdheid. Ze komen het beste tot hun recht in een snelgroeiende en competitieve omgeving, waarin het bereiken van doelen wordt beloond en ze steeds voor nieuwe uitdagingen worden gesteld. ENTJ’s zijn aangetrokken tot leiderschaps- en managementfuncties, waarbij de analytische vermogens worden uitgedaagd. Ze zijn assertief, krachtig en lange-termijn-denkers met een uitstekend vermogen om theorieën en mogelijkheden vertalen naar solide actieplannen.

Meer weten over uw MBTI Type?

Zelf ontdekken welk MBTI Type u bent? Doe de gratis online MBTI Test! Voor meer inzicht in uw MBTI Type en de bijbehorende eigenschappen verwijzen we u graag naar een effectieve workshop waarbij via een uitgebreide vragenlijst uw MBTI Type in kaart wordt gebracht. U krijgt meer inzicht in uw eigen persoonlijkheid en bijvoorbeeld die van uw collega's. Vraag direct meer informatie aan!