Velden zijn niet correct ingevuld
MBTI

ENTJ: de bevelhebber, de strateeg en de perfectionist 

De omschrijving ENFJ staat voor Extraverted, Intuition, Thinking, Judging. Voldoet u aan dit profiel, dan bent u iemand die altijd een plan klaar heeft. Deze persoonlijkheidsomschrijving is afgeleid van de Myers-Briggs Type Indicator. 

De Myers-Briggs Type Indicator

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is ontwikkeld door een moeder en dochter: Katherine Cook Briggs en Isabel Briggs Myers. Zij bedachten een systeem om de verschillende persoonlijkheden van mensen te categoriseren. Dit is een combinatie van:

  • Cognitief: thinking/feeling en sensing/intuition
  • Uiting: introversion/extraversion
  • Rationeel of irrationeel: judging/perceiving

Deze eigenschappen, acht in totaal, worden op diverse manier gecombineerd. Uiteindelijk komen er dan zestien persoonlijkheidstypen uit.

Wanneer u helder hebt wat uw eigen persoonlijkheidstype is dan geeft u dit inzicht in uw eigen persoonlijkheid en in die van uw collega’s. Dit zorgt voor meer begrip en een betere vorm van samenwerken.

Meer over u als ENTJ persoonlijkheid

ENTJ’s zijn van nature geboren leiders. Ze zijn assertief en openhartig en beschikken over de juiste vaardigheden om goede oplossingen te bedenken. Hierin zien zij een uitdaging. ENTJ’s krijgen energie van het zijn van degene die een uitdaging overwint. Daarom aarzelt een ENTJ ook niet wanneer er een moeilijke beslissing genomen moet worden. De ENTJ hakt de knoop wel door en bereikt daardoor vaak zijn/haar doelen. 

Een ENTJ is iemand die intelligent en altijd goed geïnformeerd is. Meestal is een ENTJ ook erg goed in het presteren voor grote groepen. Ze zijn assertief, hebben een krachtig voorkomen en een uitstekend vermogen om theorieën en mogelijkheden te vertalen naar heldere actieplannen. ENTJ’s zijn daarnaast heel uniek. Maar 2% van de gehele wereldpopulatie valt onder dit persoonlijkheidstype.

De ideale werkomgeving voor de ENTJ 

De ideale werkomgeving voor een ENTJ is in een snelgroeiende en competitieve omgeving, waarin het bereiken van doelen wordt beloond en ze geen gebrek hebben aan nieuwe uitdagingen. Een leiderschaps- of managementfunctie past daarom goed bij een ENTJ. Het moet in ieder geval een functie zijn waarin de analytische vermogens van de ENTJ worden uitgedaagd. 

Daarentegen hebben ENTJ’s moeite met mensen die inefficiënt of ongeorganiseerd zijn. ENTJ’s hechten namelijk veel belang aan kennis en kundigheid. 

Meer informatie?

Voor meer inzicht in het ENTJ persoonlijkheidstype en de eigenschappen die daarbij horen, hebben wij een speciale workshop ontwikkeld. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst ontdekt u uw eigen MBTI type. Vraag hier direct vrijblijvend meer informatie aan