Velden zijn niet correct ingevuld
MBTI

ESTP persoonlijkheidsprofiel

Extraverted, Sensing, Thinking, Perceiving

ESTP's zijn aardig, attent en uitzonderlijk loyaal naar gelijken. Ze hebben moeite met wetten en regels die hen in de weg staan om iets voor elkaar te krijgen. Het zijn ware probleemoplossers met het vizier op snelle resultaten. Ze zijn goed in het blussen van brandjes en komen het beste tot hun recht tussen actieve en taakgerichte mensen. Ze prefereren een directe aanpak, ze benaderen problemen vanuit een praktisch oogpunt en lossen deze ad hoc op. ESTP’s plukken de dag en zijn bereid risico’s te nemen in een snelle levensstijl. Ze zijn ongeduldig wanneer hen iets te lang wordt uitgelegd.

ESTP's kunnen zeer goed met mensen omgaan en hebben impact op hun directe omgeving. Ze worden vaak omschreven als 'doeners' en houden ervan om in het middelpunt van de belangstelling te staan.

Meer weten over het persoonlijkheidstype ESTP?

Voor meer inzicht in het ESTP Type en de bijbehorende eigenschappen verwijzen we u graag naar een effectieve workshop waarbij via een uitgebreide vragenlijst uw MBTI Type in kaart wordt gebracht. U krijgt meer inzicht in uw eigen persoonlijkheid en bijvoorbeeld die van uw collega's. Vraag direct meer informatie aan!