Velden zijn niet correct ingevuld
MBTI

ENTP persoonlijkheidsprofiel

Extraverted, Intuition, Thinking, Perceiving

Extraversie en intuïtie domineren in de persoonlijkheid van ENTP's. Ze nemen voortdurend hun omgeving op en zijn in staat om mensen en situaties te begrijpen. Ze zijn erg goed in dingen die hen interesseren. Hun scherpzinnige vermogen zorgt ervoor dat ze altijd mogelijkheden zien. Hierdoor zijn ze vindingrijk bij het oplossen van problemen.

ENTP’s staan bekend om hun honger naar nieuwe en complexe zaken. Zij zijn anderen vaak voor als het gaat vernieuwingen en weten hen de motiveren en enthousiasmeren. Ze vertrouwen meer op hun improvisatietalenten en op hun vermogen om als winnaar uit elke strijd te komen dan dat ze plannen en actiematig te werk gaan. Ze zijn enorm onafhankelijk en stellen veel prijs op aanpassingsvermogen en innovatie. Ze zijn rationeel en logisch in het trekken van conclusies. ENTP’s hebben een vreselijke hekel aan ongeïnspireerde routine en ze verzetten zich tegen hiërarchische bureaucratische structuren die nergens toe dienen. Ze moeten zich vrij kunnen bewegen en genieten van verbaal sparren met anderen.

Meer weten over het persoonlijkheidstype ENTP?

Voor meer inzicht in het ENTP Type en de bijbehorende eigenschappen verwijzen we u graag naar een effectieve workshop waarbij via een uitgebreide vragenlijst uw MBTI Type in kaart wordt gebracht. U krijgt meer inzicht in uw eigen persoonlijkheid en bijvoorbeeld die van uw collega's. Vraag direct meer informatie aan!