Velden zijn niet correct ingevuld
MBTI

ESTJ persoonlijkheidsprofiel

Extraverted, Sensing, Thinking, Judging

Realistich, traditioneel en georganiseerd, dat is de ESTJ. Ze zijn niet geïnteresseerd in theorieën of abstractie, tenzij ze er het praktische nut van inzien. ESTJ's houden van feiten. Het zijn loyale en harde werkers die ervoor zorgen dat alles soepel en systematisch wordt uitgevoerd. Mensen met dit persoonlijkheidsprofiel zijn goed in het organiseren en het runnen van activiteiten. Ze waarderen competentie en efficiency, en zien graag snel het resultaat voor hun inspanningen. 

ESTJ's komen het beste tot hun recht in een stabiele omgeving met duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden. De ESTJ geniet van de interactie met mensen, en houdt ervan om plezier te hebben. Ze kunnen erg uitgelaten zijn en plezier beleven aan sociale activiteiten, met name binnen het gezin, de gemeenschap, of op het werk.

Meer weten over het persoonlijkheidstype ESTJ?

Voor meer inzicht in het ESTJ Type en de bijbehorende eigenschappen verwijzen we u graag naar een effectieve workshop waarbij via een uitgebreide vragenlijst uw MBTI Type in kaart wordt gebracht. U krijgt meer inzicht in uw eigen persoonlijkheid en bijvoorbeeld die van uw collega's. Vraag direct meer informatie aan!