Velden zijn niet correct ingevuld
MBTI

ISTP persoonlijkheidsprofiel

Introversion, Sensing, Thinking, Perceiving

ISTP’s zijn gereserveerd, realistisch, recht door zee en logisch. Ze zijn spraakzaam over onderwerpen waarvan zij veel afweten. Observeren rustig en geïnteresseerd met een onbevooroordeelde nieuwsgierigheid. Ze regelen hun zaken met voortvarendheid en verstand en passen zich aan aan de omstandigheden. Ze weten wat er in hun omgeving gaande is en kunnen snel reageren op de feiten. Wel wordt het nemen beslissingen vooruit geschoven, omdat zij eerst willen beoordelen en analyseren. Ze vinden het niet prettig ergens op vastgepind te worden en raken gefrustreerd als ze moeten werken binnen strakke structuren en schema’s. Ze kunnen goed anticiperen op in bepaalde omstandigheden directe, praktische behoeftes en komen dan met een logisch plan om in die behoefte te voorzien. Ze benaderen zaken volgens een oorzaak- gevolg principe. Ze zijn op hun best in situaties die directe aandacht vereisen.

Meer weten over het persoonlijkheidstype ISTP?

Voor meer inzicht in het ISTJ Type en de bijbehorende eigenschappen verwijzen we u graag naar een effectieve workshop waarbij via een uitgebreide vragenlijst uw MBTI Type in kaart wordt gebracht. U krijgt meer inzicht in uw eigen persoonlijkheid en bijvoorbeeld die van uw collega's. Vraag direct meer informatie aan!