Velden zijn niet correct ingevuld
MBTI

ESFJ persoonlijkheidsprofiel

Extraverted, Sensing, Feeling, Judging

Een ESFJ is goedhartig, populair en gewetensvol. Ze zijn goed in het ‘lezen’ van mensen en kunnen zich inleven in andermans standpunt. Ze hebben vaak de neiging om de behoeftes van anderen boven die van zichzelf te plaatsen. De ESFJ neemt zijn verantwoordelijkheden zeer serieus, en is zeer betrouwbaar. Ze waarderen veiligheid en stabiliteit en hebben een sterke focus op de details van het leven. Ze hechten veel waarde aan tradities en veiligheid. Het zijn plichtsgetrouwe teamspelers die graag met anderen samenwerken.

Mensen met het ESJF persoonlijkheidstype hebben vaak een natuurlijke neiging om hun omgeving te controleren. Hun dominantie vraagt ​​om structuur en organisatie. ESFJ’s komen het beste tot hun recht in een omgeving met een familie-achtige sfeer, met vriendelijke mensen die om elkaar geven. Ze vinden het leuk nauw samen te werken met klanten en collega’s en de waarde van een product, dienst of project te communiceren. Ze zijn warm, vriendelijk, behulpzaam, tactvol en energiek. Ze voelen vaak aangetrokken tot functies in de kinderzorg, verpleging of het onderwijs.

Meer weten over het persoonlijkheidstype ESFJ?

Voor meer inzicht in het ESFJ Type en de bijbehorende eigenschappen verwijzen we u graag naar een effectieve workshop waarbij via een uitgebreide vragenlijst uw MBTI Type in kaart wordt gebracht. U krijgt meer inzicht in uw eigen persoonlijkheid en bijvoorbeeld die van uw collega's. Vraag direct meer informatie aan!