Velden zijn niet correct ingevuld
MBTI

ISTJ persoonlijkheidsprofiel

Introversion, Sensing, Thinking, Judging

ISTJ’s gaan uiterst grondig te werk en zijn verantwoordelijk en betrouwbaar. Ze willen problemen graag oplossen en voortgang monitoren op basis van feiten. Ze worden getypeerd als rustig en serieus en rustig. Gewoonlijk geïnteresseerd in de ondersteuning en het uitdragen van tradities en de gevestigde orde. ISJT’s zijn goed georganiseerd en werken hard met een goed ontwikkeld concentratievermogen. Zij werken standvastig aan vooraf vastgestelde doelen. Het doel wat ze voor ogen hebben, kunnen ze door hun rechtlijnigheid en wilskracht ook bereiken.

Meer weten over het persoonlijkheidstype ISTJ?

Voor meer inzicht in het ISTJ Type en de bijbehorende eigenschappen verwijzen we u graag naar een effectieve workshop waarbij via een uitgebreide vragenlijst uw MBTI Type in kaart wordt gebracht. U krijgt meer inzicht in uw eigen persoonlijkheid en bijvoorbeeld die van uw collega's. Vraag direct meer informatie aan!