Velden zijn niet correct ingevuld
MBTI

ENFP persoonlijkheidsprofiel

Extraverted, Intuition, Feeling, Perceiving

Enthousiast, idealistisch, vindingrijk en verbeeldingrijk, dat zijn ENFP's. Ze zijn echt warm en geïnteresseerd in mensen, en hechten grote waarde aan persoonlijke relaties. ENFP's hebben uitstekende vaardigheden om met mensen om te gaan. Ze zijn snel met het aandragen van oplossingen en bereid om iedereen die een probleem heeft te helpen. Ze kunnen bijna alles wat hen interesseert. Ze leunen vaak op hun vaardigheid om te improviseren in plaats van alles goed voor te bereiden. Voor zaken die zij gedaan willen krijgen, vinden zij vaak overtuigende redenen. Ze zijn scherpzinnig en volhardend, spontaan en veelzijdig.

ENFP's leiden hun leven in overeenstemming met hun innerlijke waarden en normen. Ze zijn open-minded en flexibel, met een breed scala aan interesses en vaardigheden. De omgeving kan een ENFP zonder doel- of richtingloos vinden, maar eigenlijk zijn ze heel consistent en handelen altijd in overeenstemming met hun waarden. De ideale werkomgeving voor ENFP’s is een omgeving waarin creativiteit wordt gestimuleerd en beloond en teamwork belangrijk wordt gevonden. Ook vinden ze het prettig om met verschillende mensen samen te werken, met name om ze te ondersteunen en begeleiden bij hun ontwikkeling. 

Meer weten over het persoonlijkheidstype ENFP?

Voor meer inzicht in het ENFP Type en de bijbehorende eigenschappen verwijzen we u graag naar een effectieve workshop waarbij via een uitgebreide vragenlijst uw MBTI Type in kaart wordt gebracht. U krijgt meer inzicht in uw eigen persoonlijkheid en bijvoorbeeld die van uw collega's. Vraag direct meer informatie aan!