Velden zijn niet correct ingevuld
MBTI

De 16 MBTI Types

De verschillen in gedragingen van mensen zijn het resultaat van het gebruik van vier mentale functies. De vier mentale functies zijn:

  • Omgeving: hoe je de gericht bent op de omgeving
  • Waarneming:de wijze hoe je waarneemt
  • Beslissen: de wijze waarop je beslissingen maakt
  • Werken: de wijze waarop je werkt en anticipeert op de wereld om je heen

Ieder mens heeft een voorkeur, waar zijn karakter meer naartoe neigt. Er zijn in totaal 16 mogelijke combinaties op basis van de onderstaande contradicties die vervolgens uw MBTI Type vormen.

Meer informatie aanvragen


Extroverte mensen halen energie andere mensen, de wereld om hun heen.

Introverte mensen halen energie uit een eigen innerlijke wereld van ideeën, emoties en indrukken

Gewaarworders zijn meer geneigd aandacht te besteden aan feiten en details.

Neemt informatie op via een soort ‘6e zintuig’ en merkt op 'wat zou kunnen zijn'.

Denkers geven de voorkeur aan het ordenen en structureren van informatie om op een logische en objectieve wijze te beslissen.

Voelende mensen geven de voorkeur aan het maken van keuzes op basis van persoonlijke waarden.

Oordelende mensen houden van structuur en organisatie en handelen voornamelijk probleemoplossend.

Deze mensen geven de voorkeur aan spontaniteit en flexibiliteit in hun leven en hebben een groot aanpassingsvermogen.


 

De 16 mogelijke combinaties schetsen uw MBTI Type

Door het invullen van de MBTI vragenlijst ontstaat er op basis van uw voorkeuren een combinatie van vier letters die uw persoonlijkheidstype beschrijft. Er worden 16 verschillende MBTI persoonlijkheidstypen erkend en omschreven.

Meer weten over uw MBTI Type?

Zelf ontdekken welk MBTI Type u bent? Doe de gratis online MBTI Test! Voor meer inzicht in uw MBTI Type en de bijbehorende eigenschappen verwijzen we u graag naar een effectieve workshop waarbij via een uitgebreide vragenlijst uw MBTI Type in kaart wordt gebracht. U krijgt meer inzicht in uw eigen persoonlijkheid en bijvoorbeeld die van uw collega's. Vraag direct meer informatie aan!