Velden zijn niet correct ingevuld
Teamontwikkeling

Teamscan

Teamontwikkeling

De effectiviteit van uw team hangt af van vele factoren en aspecten. Als het niet zo lekker loopt in het team is het vaak lastig om precies aan te geven waar de schoen wringt. De teamscan helpt u hierin inzicht te krijgen.

De teamscan brengt in kaart hoe effectief uw functioneert op basis van 10 belangrijke aspecten. Er worden per aspect 6 vragen gesteld. Alle vragen dienen te worden beantwoord.
Het invullen van de teamscan duurt ongeveer 10 minuten. Vul de vragenlijst in vanuit uw eigen perspectief en ervaring in het team.

Teamscan test

Doe de teamscan

De teamscan geeft inzicht in de volgende 10 aspecten die de teameffectiviteit beïnvloeden

  • Focus
  • Strategie / plan
  • Rollen, taken en verantwoordelijkheden
  • Procedures, werkafspraken en besluitvorming
  • Onderlinge relaties en verbondenheid
  • Betrokkenheid
  • Lerend vermogen
  • Vertrouwen
  • Omgeving (klanten, leveranciers, afnemers, collega-teams)
  • Leiderschap