Velden zijn niet correct ingevuld
Leidinggeven

Training Praktisch leidinggeven

Leiding geven

Hoe succesvol u zult zijn als leidinggevende hangt voor het grootste deel af van uw persoonlijk handelen. Leidinggeven op basis van uw positie is niet voldoende. Leidinggeven is een vak en dat kun je leren!. Hoe geef je leiding aan een team van individuen? Hoe creëer je vertrouwen en betrokkenheid? Hoe spreek je medewerkers aan op ongewenst gedrag? In deze training komen onder leiding van een trainer met leidinggevende ervaring de professionele vaardigheden om op effectieve wijze leiding te geven aan bod. U verwerft inzicht in uw eigen vaardigheden, valkuilen en positie als leidinggevende en beschikt over diverse tools om uw rol optimaal invulling te geven.

Doelgroep

Leidinggevenden zoals teamleiders met enige ervaring die hun leidinggevende capaciteiten willen vergroten om zo hun functie prettiger, effectiever en efficiënter te vervullen. U bent daarin meer iemand van de praktijk dan van de theorie: geen woorden, maar daden!

Programma

De training duurt 6 dagen.

Persoonlijk leiderschap

 • Uw persoonlijke leiderschapsstijl
 • Uw drijfveren en persoonlijke waarden
 • Uw kwaliteiten
 • Uw eigen helpende en belemmerende overtuigingen
 • Uw taken, rollen en verantwoordelijkheden als leidinggevende
 • Omgaan met macht
 • DISC profiel

Situationeel leidinggeven

 • Stijlen van leidinggeven
 • Aanpassen van uw stijl van leidinggeven aan de omstandigheden, het team en de mensen
 • Instrueren, overtuigen, coachen en delegeren
 • Taakgericht en relatiegericht leidinggeven

Communicatieve vaardigheden

 • Communicatiemodellen
 • Gesprekstechnieken
 • Structuur en regie
 • Feedback geven en ontvangen
 • Gespreksvaardigheden: slechtnieuwsgesprek, voortgangsgesprek, functioneringsgesprek

Leidinggeven aan het team

 • Criteria voor een effectief team
 • Teamrollen
 • Teamdynamiek

Resultaat

Na de training:

 • heeft u inzicht in uw eigen vaardigheden, valkuilen en rol als leidinggevende
 • kunt u bewust effectief communiceren
 • kunt u bewust leiding geven
 • kunt u doelstellingen formuleren en sturen op resultaten
 • kent u de verschillende stijlen van leidinggeven en leert ze toepassen
 • kunt u uw gesprekken structureren en afstemmen op verschillende situaties
 • bent u in staat om medewerkers positief te beïnvloeden
 • bent u in staat de effectiviteit van uw team te vergroten

Opzet en werkwijze

Na inschrijving volgt een intake gesprek met de deelnemer waarbij de volgende aspecten aan bod komen:

 • Functiebeschrijving
 • Persoonlijke leerdoelen
 • Voorkeursleerstijl
 • DISC profiel

De bijeenkomsten bestaan uit:

 • Korte behandeling van de theorie
 • Inbrengen eigen casussen / praktijksituaties
 • Rollenspelen met acteur
 • Simulatiespelen

Persoonlijk actieplan

Binnen de training staat het ontwikkelen van een persoonlijk actieplan centraal. De deelnemer krijgt inzicht in zijn/haar gedrag en stelt actiepunten op om het geleerde ook daadwerkelijk in zijn werk toe te passen. Op deze manier voegt de training ook op langere termijn zijn waarde toe. De trainers begeleiden de deelnemers bij het opstellen van dit persoonlijk actieplan.

Toepassen in de praktijk

De praktijk is de beste leerschool en om die reden krijgen de deelnemers na elke bijeenkomst een opdracht om de behandelde leerstof in de praktijk te brengen. Hiervan wordt een kort reflectieverslag geschreven.

Vier tot zes weken na de training vindt een evaluatiegesprek met de deelnemer en de leidinggevende van de deelnemer plaats.

Gedurende het trainingstraject is er een begeleidende rol voor de leidinggevende van de deelnemer weggelegd.

Het aantal deelnemers voor deze training is 6.

Kosten van de training praktisch leidinggeven

€ 2.295,- excl. btw

Deze training kan ook incompany worden verzorgd.

Meer informatie over praktisch leidinggeven?

Naast onze incompany trainingen organiseren we ook regelmatig open workshops en trainingen gericht op praktisch leidinggeven. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over de data en mogelijkheden.