Velden zijn niet correct ingevuld
DISC

DISC trainingen & workshops

DISCHet DISC persoonlijkheidsmodel is gebaseerd op het werk van de Amerikaanse psycholoog William Marston, die baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van persoonlijkheid. Het DISC model biedt mensen op eenvoudige wijze inzicht én begrip in het eigen functioneren en dat van anderen. Hierdoor wordt onderlinge communicatie en samenwerking een stuk gemakkelijker.

Het DISC-instrument kent vele toepassingsmogelijkheden en om die reden is het onmogelijk om alle aspecten in één workshop aan bod te laten komen. Afhankelijk van uw keuze voor de toepassingsmogelijkheid krijgt de workshop een specifieke invulling.
 

Waarom DISC? 

Het DISC instrument zorgt er in de eerste plaats voor dat je inzicht krijgt in je eigen persoonlijkheid en de bijbehorende gedragsstijl. Daarnaast helpt DISC je om op effectieve wijze mensen te leren inschatten op hun gedragsvoorkeuren zodat je hierop effectief kan afstemmen en aansluiten. 

De kracht van het DISC-instrument zit hem in de eenvoud en de praktische toepasbaarheid. 
 

Toepassingen

Een aantal toepassingsmogelijkheden van het DISC-instument:

Doelgroep

Managers, teams, HR managers en P&O adviseurs.

Programma Disc Training

Wat de reden voor een workshop ook is, in alle workshops komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Uitleg van het DISC-instrument en de achtergrond van dit persoonlijkheidsinstrument
 • Feedback op de uitkomst van de DISC-vragenlijst
 • Inzicht verkrijgen in het DISC-instrument door interactieve discussie en oefeningen
 • Bekendheid met de mogelijkheden van het DISC-instrument, specifiek gericht op de eigen organisatie
 • Eerste aanzet om DISC onderdeel te maken van een team of organisatie

Investering

De prijs voor de workshop is afhankelijk van duur, de gewenste rapportage, specifieke wensen en locatie van de workshop. 

Ervaringen van deelnemers

Wij hebben voor verscheidene opdrachtgevers DISC workshops verzorgd. Bekijk al onze referenties.

Adecco    

Resultaat

De deelnemers verkrijgen inzicht in hun eigen persoonlijkheidsvoorkeuren en die van anderen. Het vergroot de bekendheid met het DISC-instrument en creëert bewustwording over de mogelijkheden om dit binnen de organisatie effectief te gebruiken.

Afhankelijk van het toepassingsgebied zijn de resultaten:

 • Je ervaart de eenvoud en praktische toepasbaarheid van DISC
 • Je hebt een diepgaand inzicht in jouw eigen persoonlijkheid
 • Begrip en waardering voor de onderlinge verschillen tussen de teamleden.
 • Inzicht in de sterktes en zwaktes van het team en op basis daarvan een actieplan
 • De kwaliteiten van alle teamleden worden zichtbaar gemaakt en er wordt geleerd hoe deze kwaliteiten elkaar versterken.
 • Inzicht in de verschillende managementstijlen en de bijbehorende sterktes en ontwikkelpunten
 • Inzicht in hoe de verschillende typen omgaan met verandering en hoe dit effectief te beïnvloeden
 • Inzicht in elkaars communicatiestijl waardoor er effectiever gecommuniceerd wordt binnen het team.
 • Je ontvangt een uitgebreid DISC-profielrapport

DISC is ook zeer geschikt om de samenwerking binnen teams te verbeteren.

Voorafgaand aan de sessie vullen alle deelnemers online de DISC vragenlijst in. Tijdens de workshop ontvangen de deelnemers een uitgebreide rapportage van hun DISC-persoonlijkheidsprofiel.

DISC-profielrapporten

Tijdens de workshop ontvangen de deelnemers een profielrapport. Het rapport geeft een uitgebreide beschrijving van uw DISC-profiel. Er zijn verschillende rapportages mogelijk: het persoonlijkheidsprofiel basis, het persoonlijkheidsprofiel uitgebreid, het persoonlijkheidsprofiel uitgebreid met leiderschapsprofiel en het functieprofiel.

Lees hier meer over DISC profielrapporten

DISC workshop 

Werken met DISC is niet alleen zinvol het is ook erg leuk! In een dag behaal je al resultaten. De opzet van de DISC workshop bestaat uit de uitleg van het DISC model, het in kaart brengen van de DISC profielen en het ervaren van het effect van de interactie tussen de verschillende persoonlijkheden.

Voorafgaand aan de workshop vul je online de DISC vragenlijst in om jouw DISC profiel vast te stellen.

DISC info aanvragen