Velden zijn niet correct ingevuld

DISC en teambuilding

Teamontwikkeling

Om de effectiviteit van uw team te verbeteren is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de verschillende persoonlijkheden en hoe deze optimaal kunnen samenwerken. DISC draagt bij aan het begrip voor de verschillende persoonlijkheden en maakt de kwaliteiten die binnen het team aanwezig zijn zichtbaar.

 

Waarom DISC? 

Het DISC instrument zorgt ervoor dat teamleden niet alleen inzicht in zichzelf, maar ook in de andere teamleden krijgen. Wat zijn hun gedragstendensen? Hoe wordt hun interesse gewekt? Hoe reageren ze onder druk? Wat is hun stijl van communiceren en wat zijn hun onbewuste drijfveren? Door teamleden inzicht te geven in hun voorkeursgedragsstijl kunnen ze prettiger en effectiever samenwerken met anderen. 

 

Resultaten van werken met DISC

  • Teamleden die hun eigen voorkeuren en die van de andere teamleden kennen en begrijpen zullen beter met elkaar communiceren en effectiever samenwerken
  • De sterke punten en de eventuele valkuilen en ontwikkelpunten van het team worden in kaart gebracht
  • Inzicht in elkaars gedragsvoorkeuren leidt tot meer begrip voor elkaar waardoor irritaties en conflicten beter zijn te begrijpen en op te lossen
  • Inzicht in de DISC profielen zorgt ervoor dat taken makkelijker toegewezen worden aan teamleden die daar ook goed in zijn
  • Het gebruik van DISC geeft teamleden het inzicht dat verschillen elkaar juist aanvullen
  • Teams die qua DISC voorkeuren divers zijn samengesteld zijn over het over het algemeen beter doen dan teams die eenzijdig zijn samengesteld
  • DISC ondersteunt teams om prettiger en effectiever te functioneren

 

Aan de slag met DISC

Werken met DISC is niet alleen zinvol het is ook erg leuk! In een dag kunt u al resultaten behalen. De opzet van een teambuilding met DISC bestaat uit de uitleg van het DISC model, het in kaart brengen van de DISC profielen en het ervaren van het effect van de interactie tussen de verschillende persoonlijkheden. Er wordt afgerond met een actieplan waarin concrete afspraken worden gemaakt die de effectiviteit van het team ten goede komen.    

 Sticks in a bundle are unbreakable

Investering

De prijs voor de teambuilding met DISC is afhankelijk van duur, de gewenste rapportage, specifieke wensen en locatie van de workshop. Alle deelnemers ontvangen een persoonlijk DISC profielrapport.

DISC-profielrapporten

Tijdens de workshop ontvangen de deelnemers een profielrapport. Het rapport geeft een uitgebreide beschrijving van uw DISC-profiel. Er zijn verschillende rapportages mogelijk: 

Doe de gratis online teamscan

De teamscan brengt in kaart hoe effectief uw team functioneert op basis van 10 belangrijke aspecten. Per aspect worden er 6 vragen gesteld. Alle vragen dienen te worden beantwoord.

Het invullen van de teamscan duurt ongeveer 10 minuten. Vul de vragenlijst in vanuit uw eigen ervaring in het team. Na het invullen van alle vragen krijgt u de uitslag.

Start de teamscan