Velden zijn niet correct ingevuld

De vijf principes voor succes

Succesvol zijn willen we allemaal. Wat is 'succesvol zijn' en hoe bereik je het? Ik geef je vijf korte tips.

De ondertitel van Impact is ‘zet je naar succes’ en daar is niet zomaar voor gekozen. Succesvol zijn dat willen we allemaal, toch? Maar wat is dat nu precies, succes? En nog veel belangrijker hoe bereik je het?

Laten we om te beginnen eens kijken naar wat succes nu eigenlijk is? Succes is heel persoonlijk, voor de één wordt succes uitgedrukt in geld, voor de ander is het hebben van een leuke baan en voor weer een ander is het het zijn van een goede ouder. Succes is dus gekoppeld aan hebben, doen of zijn

Mocht je jezelf niet als succesvol beschouwen en je weet niet precies waar dat aan ligt dan kun je jezelf de volgende vragen stellen om daar duidelijkheid in te krijgen:

  • Wat heb ik niet dat ik graag zou willen hebben?
  • Wat doe ik niet dat ik graag zou willen doen?
  • Wat ben ik niet dat ik graag zou willen zijn?

Weten wat je wilt

De eerste stap om succesvol te worden, is weten wat je precies wilt hebben, doen of zijn. Hierbij is het belangrijk om wat je wilt heel precies te specificeren.

Onderneem actie

Succes komt je niet aanwaaien. Je zult doelbewust actie moeten ondernemen. Misschien moet je kennis opdoen of vaardigheden aanleren. Misschien moet je de juiste mensen leren kennen. Misschien kan iemand die in jouw ogen succesvol is je vertellen wat je zou moeten doen om ook zo succesvol te worden. 

Gebruik je zintuiglijke bewustzijn

Weet waar je op moet letten en zie de signalen. Als je in staat bent te zien, te horen en te voelen wat niet werkt kun je je gedrag aanpassen zodat het je wel in de richting van succes brengt. Doe vooral  de dingen die bijdragen tot het bereiken van het doel. 

Wees flexibel in je gedrag

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Zorg er dus ook voor dat je jouw succes op meerdere manieren kunt bereiken. Als een bepaalde manier niet leidt tot succes doe dan wat anders. Dit vraagt ook doorzettingsvermogen; leer om te gaan met tegenslagen. 

Handel vanuit fysieke en mentale fitheid

Handel vanuit de juiste positieve gemoedstoestand of stemming. Je stemming bepaalt je gedrag en je gedrag leidt tot de gewenste resultaten. Hier draagt ook je fysieke gesteldheid aan bij. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Misschien doe je dit al, bewust of onbewust. En misschien ook niet. Ga ermee experimenteren en ontdek dat het jou ook verder zal helpen. Succes!


Naar blogoverzicht