Velden zijn niet correct ingevuld

Jij hebt persoonlijkheid!

De komende weken besteed ik aandacht aan de MBTI en de overeenkomsten en verschillen tussen mensen.

Isabel Myers en Katharine Briggs hebben de theorie van Jung gemaakt tot een gebruiksvriendelijk en veelzijdig persoonlijkheidsinstrument. Vandaar de naam Myers-Briggs Type Indicator

Jouw software

MBTI geeft je dus een kijkje in de keuken van jouw eigen psyche: hoe steek ik in elkaar en hoe kan dat verschillen met anderen? Het brengt de ‘software waar jij op draait’ in beeld: de basis van je persoonlijkheid. Het is een van de weinige psychologische modellen die verschillen op een positieve manier beschrijven. MBTI is dan ook geen test!  

De MBTI is gebaseerd op hoe mensen hun vier basis mentale functies het liefst gebruiken. In het onderstaand overzicht zie je de vier mentale functies met elk twee voorkeuren. We hebben alemaal alle 8 'voorkeuren' in huis maar we hebben per mentale functie één voorkeur. De vier voorkeuren vormen het MBTI persoonlijkheidstype. Een voorbeeld van een MBTI type aanduiding is ISFJ.

De diverse combinaties van deze voorkeuren resulteren in 16 verschillende 'persoonlijkheidstypen'. Elk type wordt geassocieerd met een unieke reeks gedragsmatige kenmerken en waarden. Het heeft onder andere invloed op hoe iemand communiceert, leiding geeft of problemen oplost.

De 4 basis mentale functies

Waaruit haal jij je energie?

Extraversion

 

Introversion

Voorkeur aan energie putten uit de wereld buiten zichzelf, zoals activiteiten, mensen en dingen.

 of

Voorkeur aan energie putten uit de wereld van reflectie, gevoel en ideeën.

Hoe neem jij informatie op?

Sensing

 

Intuition

Voorkeur om zich te richten op informatie verkregen via de vijf zintuigen en op praktische toepassingen.

 of

Voorkeur om zich te richten op patronen, verbindingen en mogelijke betekenissen.

Hoe neem jij beslissingen?

Thinking

 

Feeling

Voorkeur om beslissingen te baseren op logica en objectieve analyse van oorzaak en gevolg.

 of

Voorkeur om beslissingen te baseren op een waarderingsproces, en daarbij in overweging te nemen wat belangrijk is voor anderen.

Hoe leid jij je leven?

Judging

 

Perceiving

Houdt van een geplande, geordende benadering tot het leven en geeft er de voorkeur aan dat dingen beslist zijn.

 of

Houdt van een flexibele, spontane benadering en geeft er de voorkeur aan om mogelijkheden open te houden.

 

Toepassing

De diverse combinaties van deze voorkeuren resulteren in 16 verschillende persoonlijkheidstypen. Elk wordt geassocieerd met een unieke reeks gedragsmatige kenmerken en waarden. Deze bieden nuttig aanknopingspunten voor o.a. leiderschaps- en teamontwikkeling. Dit zijn de thema’s waarvoor ik de MBTI gebruik.

In de volgende blog ga ik dieper in op de voorkeuren, vooral ook wat je ermee kunt en hoe het werkt. Als het je leuk lijkt om meer te weten te komen over jouw voorkeuren en type volg dan mijn blogs de komende weken!

Veel plezier!Naar blogoverzicht