Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is het verschil tussen MBTI en DISC?

De MBTI en de DISC-methode worden beide veel in het bedrijfsleven gebruikt om te achterhalen wat de persoonlijkheidsstijlen zijn van de medewerkers. Wij organiseren regelmatig workshops waarbij gebruik wordt gemaakt van een van beide methodes. Maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen MBTI en DISC?

Beide methoden worden gebruikt om diepgaande inzichten te geven in de persoonlijkheid en het gedrag van teams en teamleden. Hoewel DISC en MBTI erg veel overeenkomsten met elkaar hebben, zijn er ook verschillen tussen beide instrumenten.

MBTI

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een instrument waarmee mensen inzicht kunnen krijgen in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen.

Doordat mensen inzicht krijgen in de persoonlijkheid van zichzelf en anderen, ontstaat er begrip en waardering voor de verschillen tussen persoonlijkheidstypen. Met behulp van MBTI kunnen teams en teamleden effectiever en efficiënter werken, omdat de communicatie wordt verbeterd en conflicten worden verminderd.

  • De Zwitserse psycholoog Carl Jung is de grondlegger van de persoonlijkheidstheorie. De Theorie van Carl Jung omschrijft de verschillen in het gedrag van de mens, door het gebruik van vier mentale functies.
  • Isabel Myers en Katharine Briggs hebben de persoonlijkheidstheorie van Carl Jung doorontwikkeld tot een meer gebruiksvriendelijker en veelzijdiger persoonlijkheidsinstrument, genaamd Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).
  • Op basis van de vier mentale functies van Carl Jung hebben Myers en Briggs16 verschillende persoonlijkheidstypes ontwikkeld. Hierbij heeft ieder type zijn sterktes en zwaktes en wordt er geen onderscheid gemaakt in goed of slecht.
  • Elk type wordt geassocieerd met een unieke reeks gedragsmatige kenmerken en waarden. Het heeft onder andere invloed op hoe iemand communiceert, leiding geeft of problemen oplost.

DISC

Het Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus (DISC) model geeft diepgaand inzicht in het gedrag en het gedragsmatige proces van uzelf en anderen. Gedrag op zowel bewust als onbewust niveau wordt inzichtelijk gemaakt.

Door het gebruik van het DISC instrument bent u in staat om uzelf, medewerkers, collega's, partner en klanten beter te begrijpen. Hierdoor kunt u beter aansluiten op elkaars persoonlijke behoeften, het vertrouwen onderling vergroten en verminderen of voorkomen van conflicten.

  • Het DISC-instrument is een psychometrische, hoog gevalideerde gedragstest die gebaseerd is op het werk van William Marston's 'The Emotions of Normal People'.
  • De gedragspsycholoog John G. Geier vertaalde deze inzichten naar een persoonlijkheidsprofiel dat in meer dan 50 landen verspreid, wetenschappelijk onderbouwd en steeds verder verbeterd wordt.
  • Uit onderzoek blijkt dat gedragskenmerken kunnen worden gegroepeerd in vier persoonlijkheidsstijlen. Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen specifieke gedragskenmerken die gebruikelijk zijn voor die stijl.
  • De letters D, I, S en C vertegenwoordigen de vier persoonlijkheidsstijlen.
  • DISC is eenvoudig te begrijpen en praktisch van aard

Verschillen tussen MBTI en DISC

Beide instrumenten geven inzicht in uw eigen persoonlijkheid. De MBTI doet dit door de mentale functies die u bij voorkeur gebruikt vast te stellen. Deze mentale functies zullen voor een belangrijk deel uw persoonlijkheid bepalen. DISC gaat uit van 4 gedragsstijlen. Ieder van ons heeft een unieke combinatie van deze 4 stijlen waarbij vaak een of meerdere stijlen dominant aanwezig zijn.

MBTI kent 16 verschillende persoonlijkheidstypes en geeft daardoor ook een zeer uitgebreid beeld van persoonlijkheid. De MBTI beschrijft de persoonlijkheidstypen op een positieve manier. Het bepalen van uw MBTI-type gebeurt in twee stappen: het invullen van de MBTI-vragenlijst en een feedbackgesprek met een coach. Het MBTI-type wordt uiteindelijk door uzelf vastgesteld. Dit vraagt van de deelnemer enige mate van zelfreflecterend vermogen. Als uw MBTI-type is vastgesteld, ontvangt u een persoonlijk MBTI-profielrapport dat uw type beschrijft. 

Daar waar MBTI uitgaat van het gebruik van de mentale functies gaat DISC uit van gedragstijlen. DISC is een acroniem voor Dominant, Invloedrijk, Stabiel en Consciëntieus. Dit zijn de vier gedragsstijlen waar DISC vanuitgaat. Ieders persoonlijkheid heeft een unieke combinatie van deze vier gedragsstijlen. Uw DISC-profiel wordt vastgesteld door het invullen van een vragenlijst. Het DISC-profiel beschijft uw gedragsstijl en geeft inzicht in uw bewuste en onbewuste gedragsstijl. 

Beide instrumenten hebben uiteindelijk hetzelfde doel: zorgen voor meer inzicht in en begrip voor de gedragsstijlen van jezelf en anderen. Aan de hand van uw doelstelling kiezen wij in overleg met u het instrument dat hiervoor bij meest geschikt is. Dit bieden we aan in de vorm van een MBTI workshop of een DISC workshop.Naar blogoverzicht